logologo_small

Staň sa vysokoškolsky vzdelaným trénerom plávania najvyššej kvalifikácie !

streda, 01.01.2020|Posledná aktualizácia 01.3.2020 15:27

Nezabudnite, že len do konca februára (28.02.2020) sa môžete prihlásiť na štúdium trénerstva plávania v dennej aj externej forme na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tento rok otvára študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo so zameraním na trénerstvo plávania. Trénerskú špecializáciu plávanie na KTVŠ FF UMB získali aj úspešní plavci ako napr. Peter Domanický, Roman Kučík, Jana Schniererová, Matej Kuchár, sestry Pernišové, Karol Puzser, Pavol Fázik a iní. V súčasnosti u náš ukončuje bakalársky stupeň štúdia aj juniorská majsterka Európy Barbora Mišendová.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získava po ukončení štúdia 4. kvalifikačný stupeň a absolvent magisterského štúdia 5. kvalifikačný stupeň (teda najvyšší kvalifikačný stupeň).  

 

Základné informácie nájdete na:

https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2020-2021/bakalarsky-stupe...

https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2020-2021/

elektronická prihláška: https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/elektronicka-prihlaska.html

 

Podmienky:

-  registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF)

-  aktívny pretekár min. s účasťou na oblastných majstrovstvách alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. kvalifikačného stupňa

Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=20427

www.ktvs.sk

 

                                                                                                         PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

                                                                                            garant športovej špecializácie plávanie


Spracoval Peter Kačinec
Autor Peter Kačinec
Značky
autor
SPF
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U25/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U24/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U23/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U22/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U21/P

25.2.2021

Zápis č. SPF/2021/R/Z1

26.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U20/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U19/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U18/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U16/P

15.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U17P

14.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U15/P

14.2.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK