logologo_small
Súhlas s vycestovanim maloletého športovca.pdf


Doplnenie profesijných údajov k registračnému formuláru ŠO s príslušnosťou k SPF


Žiadosť o individuálny prestup alebo hosťovanie pre plávanie a synchronizované plávanie(verzia 03.03.2020)


Žiadosť o vystavenie licencie hráča vodného póla
Protokol z plaveckých pretekov
Prihláška na školenie rozhodcov plávania
Žiadosť o vystavenie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Žiadosť o povolenie hosťovania športovca
Žiadosť o povolenie prestupu športovca
Registračný formulár športových odborníkov s príslušnosťou k SPF
Prihláška za pridruženého člena SPF
Prihláška za riadneho člena SPF
Žiadosť o individuálne členstvo v SPF
Žiadosť o zaradenie podujatia do kalendára podujatí s použitím AČZ_SIZ zariadenia
Odhláška zo semifinále alebo z finále
Prihláška štafiet
Protokol o prekonaní rekordu SR v plávaní
VÝKAZ dobrovoľníckej činnosti
Návrh na zaradenie súťaže do termínového kalendára LEN
Protokol HR k M-SR
Žiadosť o zaradenie súťaže do Slovenského pohára
Žiadosť o technické usporiadanie M-SR
Žiadosť o udelenie licencie trénera
Žiadosť o udelenie licencie rozhodcu
Žiadosť o predĺženie licencie trénera
Žiadosť o predĺženie licencie rozhodcu
Prihláška na seminár trénerov
Prihláška na školenie trénerov
Prehľad použitia MHD
Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
Vyučtovanie ZC
Správa z tuzemskej pracovnej cesty
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu
Cestovný príkaz ZC
Cestovný príkaz TC
Protokol o prekonaní rekordu v plávaníSWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK