logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U11/P

sobota, 29.02.2020|Posledná aktualizácia 13.5.2020 13:46

Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods. 6 zmenu termínu konania pretekov Jarné Majstrovstiev SSO - dlhé trate z dôvodu obsadenia bazéna na Mestskej plavárni v Žiline iným subjektom:

Jarné Majstrovstvá SSO - dlhé trate na 01.03.2020

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá zaktualizovať termín konania pretekov jarné M-SSO – dlhé trate v Termínovej listine SPF na rok 2020 a ako upozornenie zverejniť zmenu termínu konania pretekov na webe SPF.

Termín: ihneď

Zodpovedný: p.Bianca Grznárová, asistent sekcie plávania

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá aktualizovať termín konania pretekov Jarné M-SSO – dlhé trate v ŠTD 2020 plávania, aktualizované ŠTD zverejniť na webe SPF a informovať športového administrátora pretekov.

Termín: ihneď

Zodpovedný/í : p.Miroslav Šimun, matrikár súťaží plávania , p.Zuzana Košťálová, matrikár SPF

Zápis zo zasadnutia č.2/2020/VSPL
Návrh na rozhodnutie PER ROLLAM Rada SPF
Uznesenie a hlasovanie Rady SPF


Spracoval Peter Kačinec
Autor Peter Kačinec
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U22/P

10.9.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U21/P

10.9.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U15/P

16.6.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U14/P

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U13/P

2.6.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U12/P

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U10/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U9/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U8/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U7/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U6/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U5/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK