logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U13/P

štvrtok, 19.03.2020|Posledná aktualizácia 02.6.2020 12:30

Rada SPF schvaľuje zmenu a doplnenie Smernice Slovenskej plaveckej

federácie o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom

realizačných tímov na akciách SPF s účinnosťou zmien od 1.4.2020.

Návrh na rozhodnutie Rady SPF č. SPF_2020_R_U13_P.pdf
Uznesenie Rady SPF č. SPF_2020_R_U13_P.pdf
Smernica SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF návrh zmien ku 01.04.2020.pdf
Smernica SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF - znenie ku 01.04.2020.pdf
Zuzana Košťálová
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U15/P

16.6.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U14/P

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U12/P

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U11/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U10/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U9/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U8/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U7/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U6/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U5/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U4/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U3/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK