logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U6/P

pondelok, 06.01.2020|Posledná aktualizácia 13.5.2020 13:57

Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku čl. 14 ods. 1. Športovo technické dokumenty plávanie 2020, ktoré sú prílohou uznesenia

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zverejniť Športovo-technické dokumenty plávania pre rok 2020 na webovom sídle SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát/ (p.Grznárová, p.Šimun)

Športovo-technické dokumenty.pdf
Návrh na rozhodnutie PER ROLLAM Rada SPF.pdf
Uznesenie a hlasovanie Rady SPF.pdf


Spracoval Peter Kačinec
Autor Peter Kačinec
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U22/P

10.9.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U21/P

10.9.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U15/P

16.6.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U14/P

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U13/P

2.6.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U12/P

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U11/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U10/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U9/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U8/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U7/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U5/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK