logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U8/P

streda, 08.01.2020|Posledná aktualizácia 13.5.2020 13:47

Rada SPF schvaľuje v zmysle Stanov SPF čl.41 pís. p) a Plánu práce na RTC 2020 reprezentačného družstva seniorov reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní pre RTC 2020 podľa Menného zoznamu reprezentantov SR seniorov v plávaní k 1.1.2020, ktorý je prílohou č.1

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť všetky požadované úkony v súvislosti so zaradením pretekárov do reprezentačného družstva SR seniorov.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: p. Šulek, p. Nowak

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie zloženia reprezentačného družstva seniorov v plávaní pre RTC 2020 na webovom sídle SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát/ (p.Košťálová)

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF.pdf
Návrh na rozhodnutie PER ROLLAM Rada SPF.pdf
Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní k 01.01.2020.pdf


Spracoval Peter Kačinec
Autor Peter Kačinec
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U22/P

10.9.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U21/P

10.9.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U15/P

16.6.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U14/P

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U13/P

2.6.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U12/P

13.5.2020 | ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U11/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U10/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U9/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U7/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U6/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U5/P

13.5.2020 | PETER KAČINEC

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK