logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U128/P

štvrtok, 22.07.2021

Rada SPF poveruje športovkyňu Zora Opalka SVK25695 (ORCAB) reprezentáciou na podujatí U.S. open, ktoré sa koná v termíne 06.-08.08.2021

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov a realizačného tímu v skokoch do vody na podujatie U.S. open, ktoré sa koná v termíne 06.-08.08.2021.

Reprezentanti poverení reprezentáciou:

Zora Opalka SVK25695

realizačný tím:

John Wingfield

Náklady spojené s akciou sú hradené z vlastných zdrojov športovca.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU128.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_R_U128_P.pdf
E-mail 9.7.2021.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U147/P

7.9.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U146/P

7.9.2021

Rozhodnutie 3. senátu Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2021/DK/3DK1

27.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U145/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U144/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U143/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U142/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U141/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U140/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U139/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U138/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U137/P

5.8.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK