logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U129/P

štvrtok, 22.07.2021

Rada SPF schvaľuje účtovnú závierku SPF zostavenú dňa 24.05.2021 a účtovnú závierku SPM zostavenú dňa 16.05.2021 za rok 2020, ktoré tvoria prílohu uznesenia.

Rada SPF ukladá schválené účtovné závierky SPF a SPM za rok 2020 vložiť do Výročnej správy SPF 2020 a predložiť audítorom.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU129.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_R_U129_P.pdf
Zápis Rada SPF č. SPF_2021_R_Z9.docx.pdf
Súvaha SPF 2020.pdf
Výkaz_ziskov_a_strát SPF 2020.pdf
UZ MUJ 2020 SPM.pdf
poznámky 2020.pdf
Účtovná_závierka_-_1._strana.pdf
Poznámky k mikro účtovnej závierke za rok 2020.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U147/P

7.9.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U146/P

7.9.2021

Rozhodnutie 3. senátu Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2021/DK/3DK1

27.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U145/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U144/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U143/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U142/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U141/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U140/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U139/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U138/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U137/P

5.8.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK