logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U131/P

štvrtok, 22.07.2021

Rada SPF schvaľuje nomináciu na MEJ DP v Paríži v dňoch 21.7. – 26.7.2021. Nominovaní reprezentanti majú splnený limit na MEJ viď. tabuľka, okrem Michaely Dinkovej, ktorej bola udelená divoká karta pre potreby zostavenia štafety.

Náklady spojené s účasťou na MEJ v Paríži budú hradené z kapitoly 15 DP

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU131.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021-nomináciaMEJ PARIZA131.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U147/P

7.9.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U146/P

7.9.2021

Rozhodnutie 3. senátu Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2021/DK/3DK1

27.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U145/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U144/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U143/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U142/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U141/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U140/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U139/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U138/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U137/P

5.8.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK