logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U136/P

utorok, 27.07.2021|Posledná aktualizácia 27.7.2021 14:53

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor, realizačný tím a širší zoznam hráčok (podľa prílohy) reprezentačného družstva žien U17 v termíne 2. - 8.8.2021 v Szentesi (HUN).

Realizačný tím: Cinzia Ragusa (hlavná trénerka), Ján Baranovič (asistent trénerky), Zuzana Grežďová (fyzioterapeut)

Rada SPF zároveň poveruje hlavnú trénerku p. Ragusa stanoviť finálnu nomináciu hráčok výberom zo širšieho zoznamu hráčok v maximálnom počte 14.

Náklady spojené s realizáciou VT (testy, cestovné náhrady realizačného tímu, náklady na prepravu družstva, ubytovanie, strava, mzdové náklady realizačného tímu a iné) budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 2021.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU136.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2021RU136P (VT U17 zeny).pdf
UZNESENIE_ PER ROLLAM__VSVP_U23_2021.pdf
ZAPIS o HLASOVANI_ PER ROLLAM_VSVP_U23_2021.pdf
sirsi zoznam U17 aktual.k 30.06. (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U147/P

7.9.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U146/P

7.9.2021

Rozhodnutie 3. senátu Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2021/DK/3DK1

27.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U145/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U144/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U143/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U142/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U141/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U140/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U139/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U138/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U137/P

5.8.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK