logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U141/P

streda, 18.08.2021

Rada SPF schvaľuje aktualizovaný Menný zoznam športovcov zaradených do ÚTM SPF vo vodnom póle – muži pre rok 2021 (aktualizácia ku dňu 4.8.2021).

Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zverejniť aktualizovaný Menný zoznam ÚTM SPF VP 2021 - muži na webovom sídle SPF.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU141.pdf
UZNESENIE_ PER ROLLAM__VSVP_U26_2021.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2021RU141P (UTM muzi zoznam akt. 4.8.2021).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_ PER ROLLAM_VSVP_U26_2021.pdf
Menný zoznam ÚTM SPF VP 2021 muži (akt. 4.8.2021).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U180/P

20.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U179/P

20.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U178/P

20.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U177/P

19.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U176/P

18.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U175/P

15.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U174/P

15.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U173/P

14.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U172/P

13.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U171/P

12.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U170/P

12.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U169/P

12.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK