logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U143/P

streda, 18.08.2021

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor, realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok (podľa prílohy) reprezentačných družstiev žien U17 a U20 v termíne 10. - 13.8.2021 v Košiciach.

Realizačný tím: Cinzia Ragusa (hlavná trénerka U17 a U20), Ján Baranovič (asistent trénera U17 a U20), Denisa Hindošová (člen realizačného tímu), Barbora Baranovičová (člen realizačného tímu)

VSVP zároveň poveruje hlavnú trénerku p. Ragusa stanoviť finálnu nomináciu na VT výberom hráčok zo širšieho zoznamu reprezentačných družstiev v maximálnom počte 25.

Náklady spojené s realizáciou VT žien U17 a U20 budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 2021.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU143.pdf
UZNESENIE_ PER ROLLAM__VSVP_U27_2021.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2021RU143P (VT U17_20 zeny).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_ PER ROLLAM_VSVP_U27_2021.pdf
sirsi zoznam U20 aktual.k 30.06. (2).pdf
sirsi zoznam U17 aktual.k 30.06. (4).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U180/P

20.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U179/P

20.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U178/P

20.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U177/P

19.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U176/P

18.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U175/P

15.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U174/P

15.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U173/P

14.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U172/P

13.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U171/P

12.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U170/P

12.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U169/P

12.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK