logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U147/P

utorok, 07.09.2021

Rada SPF schvaľuje nomináciu plavcov na Svetové hry , ktoré sa uskutočnia v Belehrade v termíne 11. - 19.09.2021.

Nominovaní reprezentanti:

Martin Kubica, Mark Coddington, Daniel Van Wyk, Richard Púček, Hugo Čarský, Lukáš Adámek, Alexandra

Hrnčárová, Miriam Szászová, Daniela Mišúthová, Laura Gruchaľá-ková, Lea Chromiaková, Lea Grožajová.

Realizačný tím:

Miloš Božik (vedúci akcie)

Michal Knihár - tréner

a zároveň Výbor sekcie plávania poveruje reprezentáciou nasledovné osoby:

Hugo Čarský SVK17667.

Náklady spojené s výjazdom reprezentácie sú hradené z rozpočtu SPF 2021 z kapitoly 15 plávania.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU147.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_R_U147_P.pdf
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI SPF - SAŠŠ.docx.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U146/P

7.9.2021

Rozhodnutie 3. senátu Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2021/DK/3DK1

27.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U145/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U144/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U143/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U142/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U141/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U140/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U139/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U138/P

18.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U137/P

5.8.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U136/P

27.7.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK