logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U165/P

pondelok, 11.10.2021|Posledná aktualizácia 11.10.2021 09:48

Rada SPF schvaľuje vyplatenie náhrad za stratu času pri výkone funkcie člena Výboru sekcie plávania /Dagmar Krausová a Karel Procházka/ za obdobie od 25. septembra 2021 do 30.septembra 2021 v zmysle Smernice SPF o poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF formou náhrady za stratu času dobrovoľníka. Náhrada za stratu času bude členom výboru sekcie plávania vyplatená na základe predloženého výkazu prác dobrovoľníka. Náhrady za stratu času pri výkone funkcie člena.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU165.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_165_strata času.pdf
RADA_September_21_DKrausova.pdf.pdf
RADA_September_21_KProchazka.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U180/P

20.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U179/P

20.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U178/P

20.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U177/P

19.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U176/P

18.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U175/P

15.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U174/P

15.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U173/P

14.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U172/P

13.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U171/P

12.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U170/P

12.10.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U169/P

12.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK