logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U180/P

streda, 20.10.2021|Posledná aktualizácia 20.10.2021 07:45

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor reprezentačného družstva v Novákoch v termíne 28.-30.10.2021.

Rada SPF zároveň schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok (podľa prílohy).

Realizačný tým: Sabolcs Eschwig-Hajts (hlavný tréner), Ľubomír Tóth (vedúci družstva), Štefan Vécsey (lekár), Marek Wieheč (fyzioterapeut).

Rada SPF zároveň poveruje hlavnú trénera p. Eschwiga-Hajtsa stanoviť finálnu nomináciu hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok v maximálnom počte 19 (devätnásť).

Náklady spojené s realizáciou výcvikového tábora budú hradené z rozpočtu SPF na rok 2021 z kapitoly 150503.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU180.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM U180-VT_zeny_Novaky.pdf
sirsi zoznam zeny.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U236/P

1.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U235/P

3.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U234/P

1.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U233/P

29.11.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U232/P

29.11.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U231/P

29.11.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U230/P

19.11.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U229/P

19.11.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U228/P

19.11.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U227/P

19.11.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U226/P

18.11.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U225/P

18.11.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK