logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U234/P

streda, 01.12.2021|Posledná aktualizácia 1.12.2021 17:15

Rada SPF schvaľuje zrušenie podmienky z plánu práce seniorskej reprezentácie na rok 2021 v znení:

„Účasť na vrcholných podujatiach je podmienená účasťou reprezentanta na M-SR v roku, v ktorom sa koná vrcholné podujatie.“(strana 3 odsek Nominácie a limity na vrcholné podujatia).

Menovite sa jedná o plavcov: Tamara Potocká, Andrea Podmaniková, Nikoleta Trníkova, Adam Halas, Tomáš Klobučník, Richard Nagy, Matej Duša, Lillian Slušná, Sabína Kupčová, Zora Ripková.

Zrušenie podmienky sa týka MS v krátkom bazéne v Abú Dhabí 16.-21.12.2021

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU234P.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_234_zrusenie podmienky o starte na MSR.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL SPF_čSPF2021VSPLU73P_MS_podmienka o st.pdf
Návrh_na_Uznesenie__PER_ROLLAM_SPF2021VSPLU73P_podm o starte.pdf
Priloha k U73, U74_VSPL_plan_prace_seniori_rtc_2021.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U21/P

18.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U20/P

18.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U19/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U18/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U17/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U16/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U15/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U14/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U13/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U12/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U11/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U10/P

17.1.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK