logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U235/P

streda, 01.12.2021|Posledná aktualizácia 3.12.2021 14:37

Rada SPF schvaľuje individuálnu podporu pre plavcov nominovaných na MS v krátkom bazéne v Abú Dhabí, ktoré sa uskutočnia 16.-21.12.2021.

Menovite sa jedná o plavcov a ich trénerov: Tamara Potocká (Vladimír Železník), Andrea Podmaniková, Nikoleta Trníková (Karel Procházka), Adam Halas (Karol Púzser), Tomáš Klobučník (Gabriel Baran), Richard Nagy, Matej Duša, Lilian Slušná (Pavol Sirotný), Sabína Kupčová (Petr Vodák), Zora Ripková.

Forma podpory je preplatenie nákladov na bazén a pobytové náklady (prípadne uhradenie faktúr vystavených na meno plavca a SPF). Pre plavcov a ich trénerov, ktorí využijú na prípravu karanténne centrum v Šamoríne bude suma za ich pobytové náklady odpočítaná pri vyúčtovaní nákladov pre materský klub. Pre plavcov trénujúcich v zahraničí sa individuálna podpora vzťahuje na tréningový proces po príchode na Slovensko a zahŕňa karanténne centrá v SR, prípadne individuálne vybavené podmienky na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku.

Náklady spojené s individuálnou prípravou reprezentantov trénujúcich v Šamoríne budú hradené z kapitoly športové súťaže, náklady spojené s individuálnou prípravou reprezentantov trénujúcich mimo Šamorín budú hradené z kapitoly reprezentácie z položky 15 plávania z rozpočtu SPF 2021.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU235P.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_234_zrusenie podmienky o starte na MSR.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL SPF_čSPF2021VSPLU73P_MS_podmienka o st.pdf
Návrh_na_Uznesenie__PER_ROLLAM_SPF2021VSPLU73P_podm o starte.pdf
Priloha k U73, U74_VSPL_plan_prace_seniori_rtc_2021.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U21/P

18.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U20/P

18.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U19/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U18/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U17/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U16/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U15/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U14/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U13/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U12/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U11/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U10/P

17.1.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK