logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U249/P

pondelok, 13.12.2021|Posledná aktualizácia 13.12.2021 13:17

Rada SPF schvaľuje uznesenie obsadenie pracovnej pozície manažér reprezentácie v plávaní p. Romanom Havrlantom a poveruje p. prezidenta SPF uzavretím zmluvy na dobu neurčitú so štandardnou výpovednou lehotou.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU249P.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021U249_manažér reprezentácie_Havrlant.pdf
Zápis 2021_12_08_Z_VSPL_12.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Zápis č. SPF/2021/R/Z18

11.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U259/P

3.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U258/P

28.12.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U257/P

28.12.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U256/P

17.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U255/P

17.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U254/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U253/P

17.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U252/P

17.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U251/P

13.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U250/P

13.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U248/P

13.12.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK