logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U258/P

utorok, 28.12.2021

Rada SPF schvaľuje vyplatenie odmeny Matejovi Dušovi za prekonanie (vyrovnanie ) SR rekordu dňa 18.12. v dopoludňajších rozplavbách na MS v Abú Dhabí na základe schváleného plánu práce seniorov na rok 2021 v sume 450,- eur

Vyplatenie odmeny bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF a odmena je uvedená: v čistom – netto.

Vyplatenie odmeny bude realizované z vlastných zdrojov sekcie plávania SPF a odmena je uvedená v čistom (netto).

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2021RU258P.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL SPF_čSPF2021VSPLU78P_odmeny za rekordy SR_Duša.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_258_odmena za rekord SR_Dusa.pdf
Návrh_na_Uznesenie__PER_ROLLAM_SPF2021VSPLU78P_odmeny za SR rekordy Matej Dusa.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Zápis č. SPF/2021/R/Z18

11.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U259/P

3.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U257/P

28.12.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U256/P

17.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U255/P

17.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U254/P

17.1.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U253/P

17.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U252/P

17.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U251/P

13.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U250/P

13.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U249/P

13.12.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U248/P

13.12.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK