logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U39/P

štvrtok, 18.03.2021

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor, realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok na prípravu žien U15 a U17 v termíne 02.03. - 07.03.2021 v NCVP Nováky.

VSVP zároveň poveruje hlavných trénerov p. Cinziu Ragusa a p. Jána Baranoviča nominovať na VT maximálne 32 hráčok výberom zo širšej nominácie hráčiek.

Náklady spojené s prípravou na VT žien U15 U17 (Covid testy, cestovné náhrady, mini bus na prípadnú prepravu, ubytovanie, strava, bazén a mzdové náklady realizačného tímu) budú hradené z rozpočtu sekcie VP.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2020RU39.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2021RU39P (VT U15 a U17 zeny).pdf
UZNESENIE_ PER ROLLAM__VSVP_U5_2021.pdf
ZAPIS o HLASOVANI_ PER ROLLAM_VSVP_U5_2021.pdf
Návrh opatrení - tréning NCVP.pdf
Širšia nominácia U15_U17 zeny (VT Novaky).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U62/P

12.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U55/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U54/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U53/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U52/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U59/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U58/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U57/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U56/P

9.4.2021

Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní

29.3.2021

Reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní

29.3.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U51/P

25.3.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK