logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U42/P

štvrtok, 18.03.2021

Rada SPF schvaľuje v zmysle Stanov SPF čl. 52 ods. 16 pís. k) Menný zoznam Útvaru talentovej mládeže SPF plávania s platnosťou od 1.1.2021

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2020RU42.pdf
Návrh_na_Uznesenie__PER_ROLLAM_SPF2021VSPLU13P.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_R_U42_P.pdf
2021_UTM_MENNY_ZOZNAM.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U62/P

12.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U55/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U54/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U53/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U52/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U59/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U58/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U57/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U56/P

9.4.2021

Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní

29.3.2021

Reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní

29.3.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U51/P

25.3.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK