logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U44/P

streda, 24.03.2021

Rada SPF schvaľuje výcvikový tábor, realizačný tím a nomináciu hráčov na prípravu U17 mužov v termíne 13. - 19.03.2021 v Novákoch.

Náklady spojené VT U17 mužov SR (Covid testy, bazén, cestovné, mini bus na prípadnú prepravu , ubytovanie, strava a mzdové náklady realizačného tímu) budú hradené z rozpočtu sekcie VP.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2020RU44.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2021RU44P (VT U17 muzi).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_ PER ROLLAM_VSVP_U8_2021.pdf
UZNESENIE_ PER ROLLAM__VSVP_U8_2021.pdf
Nominacia VT U17 muži 13.-19.3.2021Nováky.pdf
Návrh opatrení - tréning NCVP.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U62/P

12.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U55/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U54/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U53/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U52/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U59/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U58/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U57/P

9.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U56/P

9.4.2021

Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní

29.3.2021

Reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní

29.3.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U51/P

25.3.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK