logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U54/P

piatok, 09.04.2021

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu kalendára SPF pre rok 2021 podujatí synchronizovaného

plávania nasledovne:

- MSR Open v PF MŽ (1. kolo SP MŽ) presunutie z pôvodného termínu

14.3.2021 na nový termín 09.05.2021,

- MSR Open v PF SŽ presunutie z pôvodného termínu 21.3.2021 na nový

termín 16.05.2021,

- Zlatá rybka 2021 presunutie z pôvodného termínu 21.3.2021 na nový

termín 16.05.2021.

-

Napriek tomu, že tréningový proces športovcov synchronizovaného plávania

bol niekoľkokrát prerušený, VSSP SPF si kladie za cieľ motivovať športovcov.

Pandemická situácia je nevyspytateľná a tréningový proces je u mnohých

športovcov len v domácom prostredí za pomocou online aplikácií. Z dôvodu

udržať športovcov pri pravidelnom športovaní a podporovať súťažnú náladu,

Rada SPF schvaľuje zaradenie nasledovných kontrolných podujatí do kalendára

SPF pre rok 2021:

- Kontrolné preteky v povinných figúrach Mladší žiaci:

Termín podujatia: 13.03.2021

Miesto konania: x-bionic sphere, Šamorín

- Kontrolné preteky v povinných figúrach Starší žiaci:

Termín podujatia: 20.03.2021

Miesto konania: x-bionic sphere, Šamorín.

Funkcia vedúceho protokolu bude počas kontrolných podujatí prebiehať

dištančnou formou z dôvodu hospodárnosti a zlej pandemickej situácie.

Asistenti protokolu zašlú tlačivá s výsledkami online formou vedúcemu

protokolu, ktorý ich spracuje a finálne výsledky zašle hlavnému rozhodcovi a

riaditeľovi pretekov.

V súvislosti s organizáciou podujatí bude z rozpočtu SPF kapitoly sekcie

synchronizovaného plávania hradené:

• ubytovanie s plnou penziou pre športových dobrovoľníkov v termínoch

11.-13.03.2021 a 18.-20.03.2021,

• PCR testovanie na vírusové ochorenie COVID-19 športových

dobrovoľníkov,

• tréningová príprava pretekárov zaradených do ÚTM pre rok 2021 v

termíne 08.-20.03.2021.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF_čSPF2021RU54P.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_R_U54_P.pdf
SPF_2021_VSSP_U13_P.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U71/P

12.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U74/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U73/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U72/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U70/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U69/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U68/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U67/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U64/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U63/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U66/P

26.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U65/P

26.4.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK