logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U57/P

piatok, 09.04.2021

Rada SPF schvaľuje účasť reprezentačného družstva na Swim open Stockholm v termíne 6.4. - 12.4.2021.

Nominovaní reprezentanti:

Tomáš Klobučník, Martina Cibulková, Nina Vadovičová, Alex Kušík, Ema Marušáková, Zora Ripková, Tomáš Peciar, Lukáš Kalník, Laura Benková.

Samoplatca:

Marián Dragúň

Realizačný tím:

Karel Procházka - vedúci akcie

Matej Kuchár

Michal Knihár

Zraz reprezentantov a realizačného tímu podľa nominačného listu.

Akcia je hradená z rozpočtu SPF kapitoly plávanie 2021.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF_čSPF2021RU57P.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_R_U57_P.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U71/P

12.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U74/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U73/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U72/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U70/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U69/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U68/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U67/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U64/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U63/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U66/P

26.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U65/P

26.4.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK