logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U62/P

pondelok, 12.04.2021

Rada SPF poveruje športovkyňu Zora Opalka SVK25695 (ORCAB)

reprezentáciou na LEN European Aquatics Championships v

Budapešti/HUN v skokoch do vody v termíne 10.05.-16.05.2021.

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov a realizačného tímu v

skokoch do vody na LEN European Aquatics Championships v

Budapešti/HUN v termíne 10.05.-16.05.2021:

reprezentanti poverení reprezentáciou:

Zora Opalka SVK25695

realizačný tím:

John Wingfield

Zraz a pripojenie sa k výprave SR a iné podmienky a povinnosti podľa

obsahu Nominačného listu.

Náklady výpravy (doprava z Bratislavy do Budapešti a späť), ubytovanie s

plnou penziou, poistenie, povinné testovanie) budú primárne vo vzťahu k

LEN hradené z rozpočtu SPF pre rok 2021.

SPF následne po konečnom finančnom vyúčtovaní akcie vystaví klubu

ORCAB refakturačný daňový doklad:

a) na úhradu nákladov účasti trénera pretekárky,

b) na úhradu nákladov účasti pretekárky, ktoré náklady budú ponížené o

príspevok na jedného účastníka ME v športe skoky do vody poskytnutý

zo strany LEN.

Uznesenie Rady SPF č. SPF_2021_R_U62_P.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady SPF č. SPF_2021_R_U62_P.pdf
Gmail - Žiadosť o schválenie štartu na ME v skokoch do vody.pdf
Senior Women Platform.pdf
Senior Women 3m Springboard (Prelim_Quarterfinal).pdf
Kompletné výsledky.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U71/P

12.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U74/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U73/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U72/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U70/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U69/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U68/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U67/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U64/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U63/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U66/P

26.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U65/P

26.4.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK