logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U65/P

pondelok, 26.04.2021

Rada SPF schvaľuje reprezentačné sústredenie mladších juniorov zúčastnených

na podujatí Multistretnutie mladších juniorov v Kyjeve.

Termín sústredenia 15. - 22.4.2021 v Aquacity Poprad.

Nominovaní plavci:

Obert Kristián, Polčič Radoslav, Košťál Samuel, Martinovič Matej, Grožajová Lea, Košec

Samuel, Horváthová Terézia, Baloghová Tamara, Urbánková Sophia, Kudláčová Petra,

Púček Richard.

Realizačný tím:

Tomáš Trešl- vedúci akcie

Tomáš Vachan

Zraz jednotlivých reprezentantov a realizačného tímu bude na základe nominačného listu.

Akcia je hradená z rozpočtu SPF z kapitoly plávania bez finančnej spoluúčasti plavcov a realizačného

tímu.

Zároveň Rada SPF poveruje Sophiu Urbánkovú SVK16066, Petru Kudláčovú SVK20163,

Tamaru Baloghovú SVK16014 reprezentáciou na prípravné sústredenie pred podujatím v

Kyjeve v termíne 15. - 22.4.2021.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF_čSPF2021RU65P.pdf
Návrh na rozhodnutie_SPF_2021_R_U65_P.pdf
Zápis 20210329_Z_VSPL_4.docx-2 (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U71/P

12.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U74/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U73/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U72/P

11.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U70/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U69/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U68/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U67/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U64/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U63/P

6.5.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U66/P

26.4.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U61/P

26.4.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK