logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U123/P

streda, 11.05.2022

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov mladších juniorov na prípravné sústredenie pred V4 v Pardubiciach, podľa Plánu práce RD juniorov:

a.) Termín akcie: 14.-20.5.2022, miesto: Pardubice (CZE); približné celkové náklady na osobu cca 350€ (pobyt, doprava, prenájmy, poistenie)

b.) Nominácia plavcov: Čarský H., Fekete S., Gabriel J., Kubica M., Púček R. Tapušík P., Tomas O., Urban R., Van Wyk D., Vojtko M., Baloghová T.,., Grožajová L., Horňáková N., Horváthová T., Omerovičová S., Špániková D., Vetráková K.;

Všetci nominovaní bez spoluúčasti

c.) Sparingpartneri: Brežná D, Novotná N., Rakúsová N., Studená D., Fáber A., Votroubek P. s plnou finančnou spoluúčasťou podľa pravidiel Plánu práce

d.) Nominácia realizačného tímu: M. Božik (asistent reprezentačného trénera juniorov), M. Čmeľ, G. Svoboda, P. Votroubek

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2022RU123P.pdf
Návrh na hlasovanie č. SPF_2022_R_U123_P_sústredenie pardubice.pdf
Zápis 2022_04_05_Z_VSPL_8 - po I. úprave.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U116/P

5.6.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U115/P

5.6.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U114/P

5.6.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U113/P

5.6.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U112/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U111/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U110/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U109/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U108/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U107/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U106/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U105/P

23.5.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK