logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U126/P

pondelok, 16.05.2022|Posledná aktualizácia 16.5.2022 08:34

Rada SPF schvaľuje účasť reprezentantov SP na podujatí FINA ASWS SUPER FINAL v Aténach v termíne 20.05.2022-22.05.2022 a nomináciu reprezentantov a realizačného tímu.

Reprezentanti:

Diky Ch., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Keprtová L., Lukáčová N., McDonnell L, Reichová V., Sabajová T., Vojtášková V., Waterloos L..

Realizačný tím:

Vedúci výpravy: Strapeková V.

Tréneri: Thuringerová M.

Náklady na trénera a vedúceho výpravy budú hradené z vlastného účtu SP. Reprezentanti SP sa zúčastnia akcie na vlastné náklady.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2022RU126P.pdf
Návrh na hlasovanie č. SPF_2022_R_U126_P_Atény.pdf
Uznesenie a zápis hlasovanie č. SPF_2022_VSSP_U16_P_Atény.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U137/P

25.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U136/P

25.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U135/P

25.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U134/P

23.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U133/P

23.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U130/P

16.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U129/P

16.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U128/P

16.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U127/P

16.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U132/P

12.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U131/P

12.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U125/P

11.5.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK