logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U131/P

štvrtok, 12.05.2022

Rada SPF schvaľuje a potvrdzuje svoje rozhodnutie vo vzťahu ku Konferencii SPF v termíne 13.5.2022 a schvaľuje, že nápočet delegátov podľa čl. 31 ods. 2 písm. a) a b) Stanov SPF sa vykoná k rozhodnému dňu 30. (tridsiaty) deň pred termínom konania Konferencií SPF ako je stanovené v Stanovách SPF.

Nápočet delegátov podľa čl. 31 ods. 2 písm. c), d) a e) Stanov SPF sa vykoná k rozhodnému dňu 31.12.2019.

Uznesenie a hlasovanie Rady SPF č. SPF2022RU131P nápočet Konferencia.pdf
Návrh na hlasovanie č. SPF_2022_R_U131P Nápočet Konferencia.pdf
2021_AKT_CLEN_PL_DP (1).pdf
2020_AKT_CLEN_PL_DP (1).pdf
2020_2021_2022_Konferencia_napocet_25_8_21_final.xlsx
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U137/P

25.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U136/P

25.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U135/P

25.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U134/P

23.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U133/P

23.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U130/P

16.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U129/P

16.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U128/P

16.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U127/P

16.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U126/P

16.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U132/P

12.5.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U125/P

11.5.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK