logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U205/P

utorok, 09.08.2022

Rada SPF schvaľuje úhradu nákladov vo výške 1070,82 Eur na materiálne vybavenie reprezentantiek synchronizovaného plávania z podkapitoly 150404 -Materiálne zabezpečenie reprezentácie. Ide o materiál značky Speedo, ktorý bol po súhlase odkúpený zo skladu sekciou synchronizovaného plávania.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2022_R_U205P - Materiálne vybavenie repre SP.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady SPF U205- materiálne vybavenie.pdf
Uznesenie 2022 VSSP U51.pdf
Návrh na rozhodnutie č. SPF_2022_R_VSSP_U51P_materiálne_vybavenie_reprezentácie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Zápis č. SPF/2022/R/Z10

12.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U228/P

12.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U227/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U226/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U225/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U224/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U223/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U222/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U221/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U220/P

12.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U219/P

12.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U218/P

12.9.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK