logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U223/P

pondelok, 12.09.2022|Posledná aktualizácia 13.9.2022 06:28

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu Plánu práce reprezentačného družstva juniorov k dátumu 1.9.2022 v týchto bodoch:

- doplnenie juniorských reprezentantov od 1.9.2022, podľa kritérií PP (menný zoznam schválených a doplnených plavcov je predmetom iného uznesenia)

- vyškrtnutie zo zoznamu reprezentantov: Sabo Juraj, Janovják Nicolas (obaja ukončili plaveckú činnosť); Vonyik Andrej (prestúpil do Maďarska)

- upresnenie podmienok na akcie (VT) Projektu EYOF 2022/2023 (počet účastníkov podľa schváleného Projektu EYOF)

- úprava miesta konania Zimných majstrovstiev seniorov a juniorov SR (Šamorín namiesto Trenčína)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2022_R_U223P - PP RDJ aktualizácia (1).pdf
Návrh na rozhodnutie Rady SPF U223 PP RDJ zmeny (1).pdf
Zápis 2022_07_09_Z_VSPL_11 (6).pdf
Plán práce RDJ SPF 2022 SK a4 k 1.9.22 _aktualizácia k 1_9_2022.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Zápis č. SPF/2022/R/Z10

12.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U228/P

12.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U227/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U226/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U225/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U224/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U222/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U221/P

13.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U220/P

12.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U219/P

12.9.2022

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U218/P

12.9.2022

Zápis č. SPF/2022/R/Z9

7.9.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK