logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U11/P

pondelok, 05.06.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného

družstva žien U15 na výcvikové tábory a ME v termínoch:

20.6. – 22.6.2023 – VT Nováky so sparing partnerom CZE

22.6. - 30.6.2023 – ME U15 Zahreb (CRO)

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15-ženy na uvedenom výcvikovom tábore a ME hlavného trénera Mareka Gálisa (SVK19788), asistenta trénera Zuzanu Hýroššovú (SVK19784), fyzioterapeut (osoba bude dodatočne určená).

Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT a ME maximálne 13 hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok.

VSVP schvaľuje navrhovanú finančnú spoluúčasť hráčov na vyššie uvedený VT a ME U15-ženy formou:

Navrhovaná finančná spoluúčasť na VT U15-ženy:

1. 20 € /osoba / deň prípravy/ ubytovaný a stravovaný reprezentant ( 11 x 20€ = 220€/osoba)

2. 10 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a stravovaný reprezentant (11 x 10€ = 110€/osoba)

3. 5 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a nestravovaný reprezentant (11 x 5€ = 55€/osoba)

Náklady reprezentačného družstva U15-ženy budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 120504, 1204 prípadne 1505.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U11_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U26/P

24.8.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U25/P

19.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U24/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U23/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U22/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U21/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U20/P

7.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U19/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U18/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U17/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U16/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U15/P

12.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK