logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U11/P

pondelok, 05.06.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného

družstva žien U15 na výcvikové tábory a ME v termínoch:

20.6. – 22.6.2023 – VT Nováky so sparing partnerom CZE

22.6. - 30.6.2023 – ME U15 Zahreb (CRO)

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15-ženy na uvedenom výcvikovom tábore a ME hlavného trénera Mareka Gálisa (SVK19788), asistenta trénera Zuzanu Hýroššovú (SVK19784), fyzioterapeut (osoba bude dodatočne určená).

Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT a ME maximálne 13 hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok.

VSVP schvaľuje navrhovanú finančnú spoluúčasť hráčov na vyššie uvedený VT a ME U15-ženy formou:

Navrhovaná finančná spoluúčasť na VT U15-ženy:

1. 20 € /osoba / deň prípravy/ ubytovaný a stravovaný reprezentant ( 11 x 20€ = 220€/osoba)

2. 10 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a stravovaný reprezentant (11 x 10€ = 110€/osoba)

3. 5 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a nestravovaný reprezentant (11 x 5€ = 55€/osoba)

Náklady reprezentačného družstva U15-ženy budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 120504, 1204 prípadne 1505.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U11_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK