logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U15/P

pondelok, 12.06.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného

družstva U15 mužov na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 4. – 7.6. 2023.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15 muži na uvedenom VT

hlavného trénera Miroslava Gogolu (SVK19140), asistenti trénera Milan Cipov

(SVK24548), Peter Nižný (SVK19566), kondičný tréner Tomáš Fiľak. Zároveň

poveruje hlavného trénera nominovať na MT maximálne 23 hráčov výberom zo širšej

nominácie hráčov.

Náklady na predmetný VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023

z kapitoly 120504.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U15_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U26/P

24.8.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U25/P

19.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U24/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U23/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U22/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U21/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U20/P

7.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U19/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U18/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U17/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U16/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U12/P

5.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK