logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U15/P

pondelok, 12.06.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného

družstva U15 mužov na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 4. – 7.6. 2023.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15 muži na uvedenom VT

hlavného trénera Miroslava Gogolu (SVK19140), asistenti trénera Milan Cipov

(SVK24548), Peter Nižný (SVK19566), kondičný tréner Tomáš Fiľak. Zároveň

poveruje hlavného trénera nominovať na MT maximálne 23 hráčov výberom zo širšej

nominácie hráčov.

Náklady na predmetný VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023

z kapitoly 120504.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U15_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK