logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U18/P

pondelok, 26.06.2023

VSVP SPF schvaľuje účasť, širšiu nomináciu hráčov a realizačný tím na

medzinárodné podujatie – FISU UNIVERZIÁDA CHENGDU 2021 v termíne 28.7.-

8.8.2023. Realizačný tím: Dušan Holas (hlavný tréner), Miroslav Wagner (asistent trénera),

Michal Hruška (vedúci družstva), Pavel Žigo (lekár)

VSVP SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Dušana Holasa nominovať na

podujatie maximálne 13 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov. Náklady spojené s podujatím: ubytovanie, stravovanie, letenky a pod. sú hradené

Slovenskou Asociáciou Univerzitného Športu (SAUŠ). Letenky budú zakúpené

z vlastných zdrojov sekcie VP a následne budú refundované v plnej výške

organizáciou SAUŠ.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U18_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK