logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U18/P

pondelok, 26.06.2023

VSVP SPF schvaľuje účasť, širšiu nomináciu hráčov a realizačný tím na

medzinárodné podujatie – FISU UNIVERZIÁDA CHENGDU 2021 v termíne 28.7.-

8.8.2023. Realizačný tím: Dušan Holas (hlavný tréner), Miroslav Wagner (asistent trénera),

Michal Hruška (vedúci družstva), Pavel Žigo (lekár)

VSVP SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Dušana Holasa nominovať na

podujatie maximálne 13 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov. Náklady spojené s podujatím: ubytovanie, stravovanie, letenky a pod. sú hradené

Slovenskou Asociáciou Univerzitného Športu (SAUŠ). Letenky budú zakúpené

z vlastných zdrojov sekcie VP a následne budú refundované v plnej výške

organizáciou SAUŠ.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U18_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U33/P

27.9.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U32/P

27.9.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U26/P

24.8.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U25/P

19.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U24/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U23/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U22/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U21/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U20/P

7.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U19/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U17/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U16/P

26.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK