logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U22/P

sobota, 15.07.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného

družstva mužov U19 a mladší na herný výcvikový tábor so sparing

partnerom reprezentáciou Poľska U17 v termíne 6.7. - 9. 7.2023 v Novákoch.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov U19 a mladší na

uvedenom podujatí hlavného trénera Pavla Kertésza (SVK25488) a asistenta

Miroslava Gogolu (SVK19140). Zároveň VSVP poveruje hlavného trénera nominovať

na uvedené podujatie maximálne 18 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Náklady reprezentačného družstva mužov U19 a mladší na herné sústredenie budú

hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 12050401.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U22_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U33/P

27.9.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U32/P

27.9.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U26/P

24.8.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U25/P

19.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U24/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U23/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U21/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U20/P

7.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U19/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U18/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U17/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U16/P

26.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK