logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U23/P

sobota, 15.07.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného

družstva U17 ženy na výcvikové tábory v termínoch:

6.7. - 9.7.2023, Košice

11. - 16.7.2023, Košice

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17 žien na uvedených VT

hlavnú trénerku Nunziu Cinziu Ragusa (SVK19747) a asistenta trénerky Jána

Baranoviča (SVK19320), fyzioterapeut Zuzana Grežďová. Zároveň poveruje hlavnú

trénerku nominovať na uvedené VT maximálne 15 hráčok na VT v termíne 6. – 9.7. a 18

hráčok na VT v termíne 11. – 16.7.2023 výberom zo širšej nominácie hráčok.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U23_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U33/P

27.9.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U32/P

27.9.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U26/P

24.8.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U25/P

19.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U24/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U22/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U21/P

15.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U20/P

7.7.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U19/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U18/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U17/P

26.6.2023

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U16/P

26.6.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK