logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U45/P

utorok, 24.10.2023|Posledná aktualizácia 24.10.2023 17:15

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného

družstva mužov U18 a mladší na výcvikový tábor v Novákoch a medzinárodný turnaj

EU nations Brno v termíne 25. - 29. 10.2023.

VSVP SPF zároveň schvaľuje účasť medzinárodného rozhodcu na medzinárodnom

turnaji EU Nations Brno v termíne 27. – 29.10.2023.

Náklady na účasť na medzinárodnom turnaji budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF

na rok 2023 z kapitoly 160501.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov U18 a mladší na

uvedenom podujatí hlavného trénera Petra Nižného (SVK19566) a asistenta Pavla Kertésza (SVK25488).

Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikový tábor a medzinárodný turnaj maximálne 16 hráčov výberom zo širšej nominácie.

Náklady reprezentačného družstva mužov U18 a mladší na výcvikový tábor

a medzinárodný turnaj budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 12050401.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U45_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK