logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U48/P

utorok, 24.10.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného

družstva žien U17 na výcvikový tábor v Topoľčanoch v termíne 28. – 29.10.2023.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17-žien na uvedenom výcvikovom tábore hlavného trénera Mareka Gálisa (SVK19788) a asistentku trénera Zuzanu Hýroššovú (SVK19784).

VSVP zároveň schvaľuje spoluúčasť zúčastnených hráčok na VT vo výške 100% nákladov na ubytovanie, plnú penziu a prenájom bazéna.

Náklady reprezentačného družstva U17 ženy na VT budú hradené z vlastných zdrojov sekcie vodného póla.

sekcie vodného póla.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U48_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK