logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U50/P

streda, 01.11.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov seniorov na herný výcvikový tábor (turnaj WP Tour Series) v Novákoch v termíne 12. - 15. 10.2023.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov seniorov na uvedenom podujatí hlavného trénera Romana Poláčika a asistenta Karola Bača. Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikový tábor maximálne 15 hráčov výberom zo širšej nominácie.

VSVP SPF zároveň schvaľuje účasť rozhodcu na uvedenom podujatí a poveruje manažéra rozhodcovských zborov VP SPF nominovať tohto rozhodcu.

Náklady reprezentačného družstva mužov seniorov na výcvikový tábor a nominovaného rozhodcu budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 120401.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U50_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK