logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U53/P

utorok, 21.11.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva žien na výcvikové tábory v Košiciach v termíne 16. - 19.11. 2023, v Topoľčanoch v termíne 2. - 3. 12.2023 a medzinárodný turnaj v Szentesi (HUN) v termíne 16. - 19. 12.2023.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva žien na uvedených výcvikových táboroch a medzinárodnom turnaji hlavnú trénerku Cinziu Ragusu (SVK19747), asistentov trénera Milana Cipova (SVK24548) a Karolínu Kováčikovú (SVK20956). Zároveň poveruje hlavnú trénerku nominovať na výcvikové tábory a medzinárodný turnaj maximálne 20 hráčok výberom zo širšej nominácie.

Náklady reprezentačného družstva žien na VT a MT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla kapitoly 15060402.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U53_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 14/2024 zo dňa 24.5.2024

25.5.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK8/2024 - 25.5.2024

25.5.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK7/2024 v2 - akt 22.5.2024

25.5.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 13/2024 zo dňa 17.5.2024

20.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U27/P

16.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U26/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U25/P

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U24/P

14.5.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 12/2024 zo dňa 13.5.2024

14.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U23/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U22/P

13.5.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U21/P

13.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK