logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U62/P

piatok, 22.12.2023

VSVP SPF schvaľuje doplnenie smernice SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom, členom realizačných tímov a poskytovaní príspevku technickým usporiadateľom na podujatiach SPF o bodu 8. e) Čl. III, v nasledovnom znení:

„V prípade ostatných medzinárodných súťaží, na ktorých sa zúčastňuje reprezentačné družstvo SR a na ktoré bol nominovaný Manažérom rozhodcovských zborov športových súťaží vo VP, odmena 70,- € za každý deň, v ktorom rozhodoval zápas.“


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U62_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK