logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2023/VSVP/U66/P

piatok, 22.12.2023

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov na výcvikové tábory v Košiciach v termínoch 18. - 20. 12.2023, 27. -

30. 12.2023 a 2. - 3. 1.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov na uvedených podujatiach hlavného trénera Romana Poláčika (SVK25169), asistenta Karola Bača (SVK20323), vedúceho družstva Štefana Šmihuľu, doktora Ivana Buzgu a fyzioterapeuta Štefana Vološina.

VSVP zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikové tábory maximálne 15 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Náklady reprezentačného družstva mužov na výcvikové tábory budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 15060401.

Širšia nominácia hráčov:

1. Tomáš Hoferica

2. Martin Laciak

3. Adam Šimkovič

4. Marek Tkáč

5. Maroš Tkáč

6. Samuel Baláž

7. Adam Furman

8. Matej Čaraj

9. Róbert Kaid

10. Boris Juhász

11. Dani Bačo

12. Tomáš Zolovčík

13. Marco Peter Mihál

14. Andrej Kováčik

15. Patrik Tisaj

16. Benjamín Iliáš

17. Juraj Zaťovič

18. Milan Matejka


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U66_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK