logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U01/P

nedeľa, 21.01.2024|Posledná aktualizácia 21.1.2024 21:34

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U19 a mladší na medzinárodný turnaj v Novákoch v termíne 18. 21.1.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov U19 a mladší na uvedenom podujatí hlavného trénera Pavla Kertésza (SVK25488), asistentov trénera Miroslava Gogolu (SVK19140) a Petra Nižného (SVK19566).

VSVP SPF zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na MT maximálne 20 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

VSVP SPF ďalej schvaľuje účasť rozhodcu na uvedenom MT v termíne na základe nominácie manažéra rozhodcovských zborov vo vodnom póle SPF.

Náklady reprezentačného družstva mužov U19 a mladší na MT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 12050401. Náklady na účasť rozhodcu na MT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF kapitoly 160501.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U01_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 09/2024 zo dňa 1.3.2024

Včera

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 08/2024 zo dňa 28.2.2024

Včera

Nominácie rozhodcov Zápis RK3/2024 v3 - 27.2.2024

27.2.2024

Plán práce na RTC 2024 Reprezentačné družstvo SR žien vo vodnom póle

26.2.2024

Plán práce na RTC 2024 Reprezentačné družstvo SR mužov vo vodnom póle

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U11/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U10/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U09/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U08/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U07/P

26.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U06/P

25.2.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U05/P

25.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK