logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U03/P

nedeľa, 25.02.2024|Posledná aktualizácia 25.2.2024 07:02

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U15 mužov na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 4. - 7.2.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15 mužov na uvedenom výcvikovom tábore hlavného trénera Miroslava Gogolu (SVK19140), asistenta trénera Petra Nižného (SVK19566), kondičný tréner Tomáš Fiľak. Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikový tábor maximálne 18 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Náklady reprezentačného družstva U15 mužov na VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 120401.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U03_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK