logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U13/P

piatok, 15.03.2024|Posledná aktualizácia 15.3.2024 08:59

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva U17 žien na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 23. - 25.2.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17 žien na uvedenom výcvikovom tábore hlavného trénera Mareka Gálisa (SVK19788) a asistentku trénera Zuzanu Hýroššovú (SVK19784). Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikový tábor maximálne 16 hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok.

Náklady reprezentačného družstva U17 žien na výcvikovom tábore budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 12050402.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U13_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 10/2024 zo dňa 28.3.2024

8.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U13/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U12/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U11/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U10/P

7.4.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U9/P

7.4.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK5/2024 - 28.3.2024

28.3.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U8/P

25.3.2024

Nominačný list - VT Muži U19 - Nováky 22.- 25.2.2024

15.3.2024

Nominačný list - Kvalifikácia ME Muži U19 - Lodž (POL) 14.- 17.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - MT WPT Series Muži U19 - Nováky 29.2.- 3.3.2024

15.3.2024

Nominačný list - VT Muži U13 - Nováky 25.- 27.2.2024

15.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK