logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U16/P

streda, 08.05.2024|Posledná aktualizácia 8.5.2024 08:34

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U15 na medzinárodný turnaj v Novákoch v termíne 28. - 31.3.2024 a výcvikový tábor v Novákoch v termíne 7. - 10. 4. 2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15 muži na uvedenom MT a VT hlavného trénera Miroslava Gogolu (SVK19140), asistentov trénera Petra Nižného (SVK19566) a Milana Cipova (SVK24548). VSVP zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na MT a VT maximálne 18 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Náklady reprezentačného družstva U15 muži na MT a VT budú hradené z rozpočtu SPF sekcie vodného póla kapitoly 120401.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U16_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 16/2024 zo dňa 10.6.2024

12.6.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 15/2024 zo dňa 8.6.2024

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK9/2024 v3 - akt 8.6.2024

8.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK