logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U17/P

streda, 08.05.2024|Posledná aktualizácia 8.5.2024 08:35

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva žien senioriek a U19 žien na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 5. 7.4.2024

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva žien senioriek a U19 žien na uvedenom výcvikovom tábore a medzinárodnom turnaji hlavnú trénerku Cinziu Ragusu (SVK19747), asistenta trénerky Jána Baranoviča (SVK19320) a kondičného trénera Daniela Žiláka.

Náklady družstva žien senioriek na VT bude hradená z kapitoly 15060402 sekcie vodného póla SPF a náklady družstva U19 žien na VT bude hradená z kapitoly 12050402 sekcie vodného póla SPF


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U17_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 16/2024 zo dňa 10.6.2024

12.6.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 15/2024 zo dňa 8.6.2024

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK9/2024 v3 - akt 8.6.2024

8.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK