logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U19/P

streda, 08.05.2024|Posledná aktualizácia 8.5.2024 08:38

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov seniorov na medzinárodné turnaje (WP Tour Series):

Bytom (POL) 11. - 14.4.2024, Nováky 9. - 12.5.2024, Nováky 13. - 16.6.2024

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov na uvedených podujatiach hlavného trénera Romana Poláčika (SVK25169), asistenta trénera Karola Bača (SVK20323). VSVP zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na každý z MT maximálne 15 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov a v prípade potreby nominovať hráčov zo zoznamu ÚTM.

Náklady reprezentačného družstva mužov na výcvikový tábor budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 150503.

VSVP SPF zároveň schvaľuje účasť rozhodcu na MT na základe nominácie manažéra rozhodcov. Náklady spojené s účasťou rozhodcu na uvedených podujatiach budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla SPF kapitoly 150503.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U19_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U29/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U28/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U27/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U26/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U25/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U24/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U23/P

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U22/P

12.6.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 16/2024 zo dňa 10.6.2024

12.6.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 15/2024 zo dňa 8.6.2024

12.6.2024

Uznesenie a hlasovanie VSSP č. SPF/2024/VSSP/U30/P

10.6.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK9/2024 v3 - akt 8.6.2024

8.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK