logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

pondelok, 01.07.2024|Posledná aktualizácia 1.7.2024 11:21

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva U17 ženy na výcvikovom tábore v Strakoniciach (CZE) v termíne 30.5. 2.6.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17 žien na uvedenom výcvikovom tábore hlavného trénera Mareka Gálisa (SVK19788) a asistentku trénera Zuzanu Hýroššovú (SVK19784). VSVP Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT maximálne 16 hráčok výberom zo zoznamu ÚTM ženy 2024.

Náklady reprezentačného družstva U17 ženy na výcvikovom tábore budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2024 z kapitoly 12050402 a z vlastných zdrojov sekcie VP SPF.

VSVP zároveň schvaľuje spoluúčasť zúčastnených hráčok na VT vo výške 50% nákladov na ubytovanie, plnú penziu a dopravu.

VSVP ďalej schvaľuje doplnenie Menného zoznam ÚTM SPF VP 2024 ženy o Anna Sába Svec (SVK20442) na základe splnenia kritéria C (nominácia hlavného reprezentačného trénera vekovej kategórie) KRITÉRIÍ SPF pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla (ženy pre rok 2024).


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U32_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 20/2024 zo dňa 27.6.2024

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK9/2024 v5 - akt 26.6.2024

26.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK