logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

pondelok, 01.07.2024|Posledná aktualizácia 1.7.2024 11:22

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva žien U19 na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 10. - 12.5. 2024

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U19 ženy na uvedenom výcvikovom tábore hlavnú trénerku Cinziu Ragusu (SVK19747), asistentov trénerky Jána Baranoviča (SVK19320), Patrícia Ignátová (SVK21050) a kondičného trénera Daniela Žilaka. VSVP Zároveň poveruje hlavnú trénerku nominovať na VT maximálne 25 hráčok výberom zo zoznamu ÚTM ženy 2024.

Náklady družstva U19 ženy na VT bude hradené z kapitoly 12050402 sekcie vodného póla SPF.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U33_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 20/2024 zo dňa 27.6.2024

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK9/2024 v5 - akt 26.6.2024

26.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK